Maciej Wrzołek – radca prawny

Zapewnia bieżącą obsługę prawną spółek, spółdzielni oraz fundacji. Wspiera rzeczone podmioty swym doradztwem oraz poprzez reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Świadczy pomoc Klientom indywidualnym w sprawach cywilnych, w szczególności w dochodzeniu roszczeń od dłużników oraz zakładów ubezpieczeń.

Kompleksowo wspiera Klientów przy realizacji inwestycji budowlanych (na każdym etapie), a także w przypadku powstania sporów pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

Specjalizacje

  • prawo spółek oraz fundacji
  • prawo spółdzielcze
  • prawo budowlane
  • dochodzenie wierzytelności
  • dochodzenie odszkodowań