Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

  1. Administratorami  Twoich danych osobowych są:
  2. Dane osobowe osób, które skontaktują się za pomocą formularza lub e-maili wskazanych na naszej stronie, będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podany adres mailowy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, to jest komunikacja z użytkownikami strony.
  4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie.
  6. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących danych osobowych możesz kierować na podane w pkt 1 adresy mailowe.
  8. Działania z wykorzystaniem Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.