NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI W KWESTIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW FRANKOWYCH

 • Gdzie prowadzona będzie sprawa?
  Rekomendujemy zainicjowanie sprawy przed sądem w Warszawie. Sądy warszawskie są wyspecjalizowane w rozpoznawaniu tego rodzaju spraw, a ich orzecznictwo jest, co do zasady, bardzo korzystne dla kredytobiorców. Przy Sądzie Okręgowym w Warszawie powołany został nawet specjalny wydział frankowy (XXVIII Wydział Cywilny).

 • Ile trwa sprawa sądowa?
  Ok. 2-3 lat. Pocieszające jest jednak to, że aktualnie obserwuje się trend coraz szybszego i sprawniejszego rozpoznawania spraw frankowiczów. W niektórych przypadkach sprawy są one rozpoznawane niemal automatycznie.

 • Czy wraz z zainicjowaniem sprawy sąd może orzec o wstrzymaniu spłaty kredytu?
  Tak. Wraz z zainicjowaniem sprawy wnosimy o udzielenie zabezpieczenia kredytobiorcy poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. W wielu przypadkach sąd zgadza się na takie zabezpieczenie, a kredytobiorca zostaje zwolniony z obowiązku spłaty kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

 • Czy będę musiał/musiała stawić się na rozprawę?
  W większości przypadków tak, przy czym w praktyce jest to jednorazowa obecność na rozprawie. Obecnie bardzo często sądy przeprowadzają rozprawy zdalnie (w formie videokonferencji online), co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd. Warto zaznaczyć, że coraz więcej sędziów wydaje wyroki bez przeprowadzenia rozprawy z udziałem stron. W razie jednak, gdyby sąd wezwał Cię na rozprawę, zapewniamy, w prosty sposób wyjaśnimy Ci, czego można się spodziewać na rozprawie.

 • Co daje unieważnienie umowy kredytowej?
  Stwierdzenie nieważności umowy przesądza o tym, że umowa nie istnieje i nigdy nie istniała. Po pierwsze, kredytobiorca nie musi dłużej spłacać kredytu. Po drugie, bank i kredytobiorca powinni wzajemnie rozliczyć należności, które sobie wypłacili bez podstawy prawnej. W tego typu sytuacjach bardzo często okazuje się, że należność kredytobiorcy jest już nadpłacona (kredytobiorca spłacił więcej pieniędzy niż pożyczył) i nadwyżka podlega zwrotowi od banku, albo wzajemne świadczenia stron praktycznie się równoważą. Zdaniem Kancelarii jest to najkorzystniejszy dla kredytobiorcy wariant załatwienia sprawy.

 • Co daje odfrankowienie kredytu?
  Odfrankowienie kredytu oznacza stwierdzenie przez sąd, że umowa kredytowa co do zasady jest ważna, przy czym usunięte z umowy zostają zapisy mówiące o przeliczaniu kredytu z PLN na CHF i odwrotnie. W konsekwencji otrzymujemy „czysto złotówkowy” kredyt z tanim oprocentowaniem opartym na współczynniku LIBOR. W tej sytuacji po pierwsze, znaczenie obniżone zostaje saldo kredytu (często o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych), a po drugie, zwrotowi na rzecz kredytiobiorcy podlegają spłaty nadpłacone przez niego w przeszłości (wskutek sztucznej i nieuczciwej waloryzacji kredytu kursem CHF). Taki wariant załatwienia sprawy jest również bardzo korzystny dla kredytobiorcy.

 • Jakie są koszty zainicjowania i prowadzenia sprawy?
  Na koszty prowadzenia sprawy składają się koszty sądowe oraz wynagrodzenie Kancelarii. Do kosztów sądowych należą:
  • opłata od pozwu – 1.000 zł;
  • opłata od pełnomocnictwa – 17 zł;
  • w przypadku odfrankowienia kredytu koszt opinii biegłego – ok. 1.500 zł (koszt ten odpada w przypadku stwierdzenia nieważności kredytu)

   Co istotne, w przypadku wygranej sprawy wszystkie ww. poniesione koszty są zwracane kredytobiorcy przez bank. Wynagrodzenie Kancelarii jest zawarte w ofercie kierowanej do Klienta. Jeśli chcesz otrzymać naszą ofertę na poprowadzenie sprawy, skontaktuj się z nami. 

 • Czy warto poczekać na rozwiązania systemowe lub propozycję ugody ze strony banku?
  W naszej opinii nie. Czas pokazał, że obiecane przez polityków rozwiązania systemowe nigdy nie nadeszły. Co więcej, aktualnie czołowi politycy wskazują wprost, że frankowicze muszą bronić swoich praw w sądzie. Nie można także liczyć na korzystną ugodę z bankiem. Po pierwsze, obecnie jedynie garstka banków oferuje kredytobiorcom ugody. Po drugie, z naszego doświadczenia wynika, że są to ugody raczej niekorzystne dla kredytobiorców. W tej sytuacji warto wziąć sprawy w swoje ręce i dochodzić swoich należności przed sądem.

 • Czy warto pozwać bank?
  Zdecydowanie tak! Obecnie ma miejsce bardzo pozytywny trend orzeczniczy dla frankowiczów. Z naszych obserwacji oraz doniesień medialnych wynika, że zdecydowana większość spraw zainicjowanych przez frankowiczów kończy się korzystnym dla nich rozstrzygnięciem. Jest to skutek, między innymi, bardzo pozytywnego dla kredytobiorców orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ślad za TSUE polski Sąd Najwyższy wydał w ostatnich latach cały szereg pozytywnych dla farankowiczów rozstrzygnięć, co ma wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych w naszym kraju. Warto wykorzystać tę sytuację.

 • Dlaczego Kancelaria Start with Law_?
  Sprawami frankowymi zajmujemy się od 2016 r. Możemy pochwalić się świetną statystyką wygranych (nie przegraliśmy prawomocnie żadnej ze spraw!). Oferujemy poprowadzenie sprawy przeciwko bankowi w sposób rzetelny i przejrzysty dla Klienta na każdym etapie sprawy.