LISTA NASZYCH OSTATNICH SUKCESÓW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW FRANKOWYCH

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt: XXVIII C 4604/21
Sąd stwierdził nieważność kredytu indeksowanego Santander

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt: I C 846/20
Sąd stwierdził nieważność kredytu denominowanego PKO BP

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt: I ACa 25/21
Sąd prawomocnie stwierdził nieważność kredytu indeksowanego Millennium Bank

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt: XII C 831/18
Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego BOŚ Banku

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie, sygn. akt: I C 2306/19
Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego Raiffeisen Bank

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXIV C 279/18
Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego Millennium Bank

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt: I C 1853/17
Sąd wyeliminował z umowy Millennium Bank niedozwolone klauzule waloryzacyjne (odfrankowienie kredytu)

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt: I C 1808/17
Sąd wyeliminował z umowy Santander Consumer Bank niedozwolone klauzule waloryzacyjne (odfrankowienie kredytu)

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt: II C 1048/18
Sąd wyeliminował z umowy mBank (wcześniej BRE Bank) niedozwolone klauzule waloryzacyjne (odfrankowienie kredytu)

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt: XII C 826/18
Sąd wyeliminował z umowy Santander Consumer Bank niedozwolone klauzule waloryzacyjne (odfrankowienie kredytu)

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. akt: XI C 672/18
Sąd wyeliminował z umowy mBank (wcześniej BRE Bank) niedozwolone klauzule waloryzacyjne (odfrankowienie kredytu)

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt: XII C 837/18
Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego Santander Bank (wcześniej BZ WBK)